سطح سنج

MDS7 (Flush Diaphragm Pressure-Level Transmitter)

جنس اتصال

برند

ویژگی ها

کالا های مشابه

مشخصات