ترانسمیتر فشار

MD5 (Commercial Pressure Transmitter)

جنس اتصال

برند

ویژگی ها

کالا های مشابه

معرفی

مشخصات

دستور العمل