ترانسمیتر فشار

MDGS30 (Indicating Pressure Transmitter-Switch)

جنس اتصال

برند

ویژگی ها

کالا های مشابه

معرفی

مشخصات

دستور العمل