ترانسمیتر فشار MDS5

MDS5 (Sanitary Flush Diaphragm Pressure Transmitter)

جنس اتصال

برند

ویژگی ها

کالا های مشابه

معرفی

مشخصات

دستور العمل