ترانسمیتر فشار PGT1

PGT1 (Indicating Pressure Transmitter)

جنس اتصال

برند

ویژگی ها

کالا های مشابه

معرفی

مشخصات

دستور العمل