سوئیچ اختلاف فشار

J400K- Differential Pressure Switch

جنس اتصال

برند

کالا های مشابه