سوئیچ فشار

CP1 (Fillable Contact Pressure Gauge & Switch)

جنس اتصال

برند

ویژگی ها

کالا های مشابه

معرفی

سویچ فشار جهت استفاده در سیستم های دارای پمپ و یا کمپرسور و یا سایر ادوات برای محافظت و جلوگیری از اسیب ان ها با قطع جریان به هنگام افزایش و یا افت فشار.قابلیت سفارش با آلیاژ های متفاوت برای فشار های مختلف

مشخصات

دستور العمل

درصورت شوک سیال : حتما از اسنابر دمپر استفاده شود.  مدل پیشنهادی MDP1

 در صورت خورندگی و یا چسبندگی سیال : از دیافراگم سیل MDD2 , MDD1 استفاده شود

در صورت دمای بالا تر از 120 درجه : از سیفون یا کولینگ استفاده شود.

  مدل های پیشنهادی MDS1_MDS2_MDS3 _MDS4

درصورت باز شدن گیج : برای جلوگیری از توقف خط تولید از گیج ولو ، نیدل ولو و یا دو ولو استفاده شود.

مدل پیشنهادی MD2V

نحوه استفاده : برای بستن گیج حتما باید از اچار مناسب با سایز اتصال استفاده شود و از دست برای بستن گیج از طریق صفحه  این مهم انجام نشود حتما بعد از نصب درب بالای گیج های روغنی سوراخ شود