فلومتر جرمی

MDCM1 (Coriolis Mass Flowmeter)

جنس اتصال

برند

ویژگی ها

کالا های مشابه

معرفی

مشخصات