فلومتر جرمی

MDGM2 (Industry Micro Oval Gear)

جنس اتصال

برند

ویژگی ها

کالا های مشابه

معرفی

مشخصات