فلومتر جرمی

MDM (Micro Oval Gear)

جنس اتصال

برند

ویژگی ها

کالا های مشابه

معرفی

مشخصات