لوازم جانبی گیج شوک گیر

MDP1 (Pulsation Dampener)

بدنه

برند

ویژگی ها

کالا های مشابه

معرفی

شوک گیر جهت استفاده در خطوط دارای شوک های لحظه ای و شدید برای محافظت از ادوات ابزار دقیق مانند گیج ها و جلوگیری از اسیب دیدگی

مشخصات