گیج اختلاف فشار DP5

DP5 (Differential Pressure Gauge Double bourdon tube type)

جنس اتصال

برند

ویژگی ها

کالا های مشابه

معرفی

گیج اختلاف فشار مدل Dp5 در سایز های  10 و 16 سانت با دو بوردن تیوپ و دوعقربه با رنگ های متفاوت همزرمان دو فشار مجزا را اندازه گرفته و تفاوت فشار را به صورت جداگانه نمایش می دهد. این گیج ها قابلیت سفارش در انواع فشار و همچنین تمامی متریال های خاص را دارا می باشد

مشخصات

دستور العمل

درصورت شوک سیال : حتما از اسنابر دمپر استفاده شود.  مدل پیشنهادی MDP1

 در صورت خورندگی و یا چسبندگی سیال : از دیافراگم سیل MDD2 , MDD1 استفاده شود

در صورت دمای بالا تر از 120 درجه : از سیفون یا کولینگ استفاده شود.

  مدل های پیشنهادی MDS1_MDS2_MDS3 _MDS4

درصورت باز شدن گیج : برای جلوگیری از توقف خط تولید از گیج ولو ، نیدل ولو و یا دو ولو استفاده شود.

مدل پیشنهادی MD2V

نحوه استفاده : برای بستن گیج حتما باید از اچار مناسب با سایز اتصال استفاده شود و از دست برای بستن گیج از طریق صفحه  این مهم انجام نشود حتما بعد از نصب درب بالای گیج های روغنی سوراخ شود