گیج دما

TC3 (Bimetal Capillary thermometer Model)

جنس اتصال

برند

ویژگی ها

کالا های مشابه

معرفی

مشخصات