تست گیج اینه ای

TI1 (All Stainless Steel Bimetal Temperature Gauge)

جنس اتصال

برند

ویژگی ها

کالا های مشابه

معرفی

مشخصات

دستور العمل