تست گیج اینه ای

TI2 (Heavy Duty Stainless Steel Temperature Gauge)

جنس اتصال

برند

ویژگی ها

کالا های مشابه

معرفی

مشخصات

دستور العمل