گیج دما

TI3 (Every Angle Bimetal Temperature Gauge)

جنس اتصال

برند

ویژگی ها

کالا های مشابه

معرفی

مشخصات

دستور العمل