گیج دما

TS2 (Standard Bimetal Temperature Gauge)

جنس اتصال

برند

ویژگی ها

کالا های مشابه

معرفی

مشخصات