• ترانسمیتر فشار قلمی MD5X
    • ترانسمیتر فشار قلمی MD5X
    • ترانسمیتر فشار قلمی MD5X

    • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت Absolute or gauge pressure Diffused silicon and high accuracy sensor