• گیج فشار دیافراگمی PD1
  • گیج فشار دیافراگمی PD1
  • گیج فشار دیافراگمی PD1

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت Safety Glass & Anti Glare & Anti Static Window  (ضد گردو خاک و ضد انعکاس نور) Stabilizer movement  
 • گیج فشار دیافراگمی PD2
  • گیج فشار دیافراگمی PD2
  • گیج فشار دیافراگمی PD2

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت According to NACE MR 0175 & MR0103 standard Stabilizer movement  
 • گیج فشار دیافراگمی PD3
  • گیج فشار دیافراگمی PD3
  • گیج فشار دیافراگمی PD3

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت According to NACE MR 0175 & MR0103 standard