ترانسمیتر دما 248

ویژگی ها

  • Single sensor capability with universal sensor inputs (RTD, T/C, mV, ohms)
  • Transmitter-sensor matching (Callendar-Van Dusen constants), 5-point calibration

توضیحات

کاتالوگ ترانسمیتر دما 248

دانلود PDF

مشخصات

توضیحات تکمیلی