ترانسمیتر سطح راداری Fqr50

ویژگی ها

  • Min. density of medium Solid weight: >10 g/l
  • 20°C…70°C

توضیحات

کاتالوگ ترانسمیتر سطح راداری Fqr50

دانلود PDF

مشخصات

توضیحات تکمیلی