ترانسمیتر فشار روزمونت 3051S2CD4

15 سال پایداری

دقت 0.025%

برای دریافت قیمت تماس حاصل فرمایید

توضیحات

کاتالوگ ترانسمیتر فشار روزمونت 3051S2CD4 دانلود PDF

مشخصات

توضیحات تکمیلی