• گیج اختلاف فشار DP5
    • گیج اختلاف فشار DP5
    • گیج اختلاف فشار DP5

    • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض سریال نامبر رجیستر در سایت سازنده قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده Safety Glass & Anti Glare & Anti Static Window  (ضد گردو خاک و ضد انعکاس نور)