• ترانسمیتر فشار MDPT
    • ترانسمیتر فشار MDPT
    • ترانسمیتر فشار MDPT

    • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت