• ترانسمیتر دما MDHT10
    • ترانسمیتر دما MDHT10
    • ترانسمیتر دما MDHT10

    • 36.000.000
    • گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت