• فشار سنج دیجیتالی MDF10
    • فشار سنج دیجیتالی MDF10
    • فشار سنج دیجیتالی MDF10

    • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده دارای پیچ تنظیم نقطه صفر بر روی صفحه قابلیت ذخیره بالاترین و پایین ترین فشار وارد شده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت