• ترانسمیتر فشار قلمی MD5E
  • ترانسمیتر فشار قلمی MD5E
  • ترانسمیتر فشار قلمی MD5E

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده سریال نامبر رجیستر در سایت سازنده Low-power version available as an option ATEX and IECEx approved as “flameproof enclosure” for II 2G Ex db IIC T6...T1 Gb
 • ترانسمیتر فشار قلمی MD5X
  • ترانسمیتر فشار قلمی MD5X
  • ترانسمیتر فشار قلمی MD5X

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت Absolute or gauge pressure Diffused silicon and high accuracy sensor
 • ترانسمیتر فشار قلمی MDS7
  • ترانسمیتر فشار قلمی MDS7
  • ترانسمیتر فشار قلمی MDS7

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت Gauge, absolute ,sealed gauge
 • ترانسمیتر فشار قلمی MDS9
  • ترانسمیتر فشار قلمی MDS9
  • ترانسمیتر فشار قلمی MDS9

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت Absolute or gauge pressure Diffused silicon and high accuracy sensor