• گیج فشار استاندارد PI2
    • گیج فشار استاندارد PI2
    • گیج فشار استاندارد PI2

    • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت