• ترانسمیتر سطح MDL5
  • ترانسمیتر سطح MDL5
  • ترانسمیتر سطح MDL5

  • گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت
 • ترانسمیتر فشار قلمی MDS7
  • ترانسمیتر فشار قلمی MDS7
  • ترانسمیتر فشار قلمی MDS7

  • 77.770.000
  • گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت Gauge, absolute ,sealed gauge قیمت ثبت شده برای رنج 10 بار است
 • ترانسمیتر فشار قلمی MDS9
  • ترانسمیتر فشار قلمی MDS9
  • ترانسمیتر فشار قلمی MDS9

  • گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت Absolute or gauge pressure Diffused silicon and high accuracy sensor