• فشار سنج دیجیتالی MDG10
    • فشار سنج دیجیتالی MDG10
    • فشار سنج دیجیتالی MDG10

    • 42.950.000
    • گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت دارای پیچ تنظیم نقطه صفر بر روی صفحه دارای Thin Film برای تحمل فشار و شوک قیمت ثبت شده  رنج 1- تا 10 بار است