• ترانسمیتر دما MDHT10
    • ترانسمیتر دما MDHT10
    • ترانسمیتر دما MDHT10

    • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت