• گیج اختلاف فشار DP1
    • گیج اختلاف فشار DP1
    • گیج اختلاف فشار DP1

    • 67.420.000
    • گارانتی یکساله تعویض سریال نامبر رجیستر در سایت سازنده قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده قیمت ثبت شده برای رنج 0 تا 1- است