• فشار سنج دیجیتالی MDF10
  • فشار سنج دیجیتالی MDF10
  • فشار سنج دیجیتالی MDF10

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده دارای پیچ تنظیم نقطه صفر بر روی صفحه قابلیت ذخیره بالاترین و پایین ترین فشار وارد شده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت  
 • فشار سنج دیجیتالی MDG10
  • فشار سنج دیجیتالی MDG10
  • فشار سنج دیجیتالی MDG10

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت دارای پیچ تنظیم نقطه صفر بر روی صفحه دارای Thin Film برای تحمل فشار و شوک
 • فشار سنج دیجیتالی MDG20
  • فشار سنج دیجیتالی MDG20
  • فشار سنج دیجیتالی MDG20

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت دارای پیچ تنظیم نقطه صفر بر روی صفحه دارای Thin Film برای تحمل فشار و شوک
 • فشار سنج دیجیتالی MDGS30
  • فشار سنج دیجیتالی MDGS30
  • فشار سنج دیجیتالی MDGS30

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت دارای پیچ تنظیم نقطه صفر بر روی صفحه دارای Thin Film برای تحمل فشار و شوک