ترانسمیتر دما روزمونت 248

برای دریافت قیمت با ما در تماس باشید

ویژگی ها

  • Single sensor capability with universal sensor inputs (RTD, T/C, mV, ohms)
  • Transmitter-sensor matching (Callendar-Van Dusen constants), 5-point calibration

به اشتراک گذاری

برای دریافت قیمت با ما در تماس باشید

کاتالوگ ترانسمیتر دما 248

دانلود PDF