ترانسمیتر دما YTA320

دسته بندی

برای دریافت قیمت تماس حاصل فرمایید

توضیحات

The YTA320 are the highly accuratetemperature transmitters that accept Thermocouple,RTD, ohms or DC milivolts inputs and converts it to a 4 to 20 mA DC signal for transmission. The YTA310 is a single sensor input model, and the YTA320 is a dual input model. Both models support either BRAIN or HART® communication protocol, and YTA320 also supports FOUNDATION fieldbusTM

مشخصات

توضیحات تکمیلی