ترانسمیتر فشار ای بی بی 266HSH

برای دریافت قیمت با ما در تماس باشید

ویژگی ها

به اشتراک گذاری

برای دریافت قیمت با ما در تماس باشید

266HSH is a high overload gauge pressure transmitter with a maximum working pressure up to 105 MPa, 15225 psi suitable for measuring liquid, gas or steam pressure in a pipe or on an open tank. Communication options now include Modbus®, along with 4-20mA HART, low-power 1-5V HART, Wireless HART, Profibus, and Foundation Fieldbus

کاتالوگ ترانسمیتر فشار 266HSH

دانلود PDF