سوئیچ سطح FTL50

ویژگی ها

Min. density of medium 0.5g/cm³(0.4g/cm³ option)
50°C…150°C

دسته بندی

توضیحات

کاتالوگ سوئیچ سطح FTL50

دانلود PDF

مشخصات

توضیحات تکمیلی