• فشار سنج دیجیتالی MDG10
  • فشار سنج دیجیتالی MDG10
  • فشار سنج دیجیتالی MDG10

  • 42.950.000
  • گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت دارای پیچ تنظیم نقطه صفر بر روی صفحه دارای Thin Film برای تحمل فشار و شوک قیمت ثبت شده  رنج 1- تا 10 بار است
 • فشار سنج دیجیتالی MDG20
  • فشار سنج دیجیتالی MDG20
  • فشار سنج دیجیتالی MDG20

  • 162.090.000
  • گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت دارای پیچ تنظیم نقطه صفر بر روی صفحه دارای Thin Film برای تحمل فشار و شوک قیمت ثبت شده برای صفحه 6 سانت ، رنج 10 بار است
 • فشار سنج دیجیتالی MDGS30
  • فشار سنج دیجیتالی MDGS30
  • فشار سنج دیجیتالی MDGS30

  • 65.700.000
  • گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت دارای پیچ تنظیم نقطه صفر بر روی صفحه دارای Thin Film برای تحمل فشار و شوک قیمت ثبت شده برای رنج 10 بار است
 • گیج فشار cp1
  • گیج فشار cp1
  • گیج فشار cp1

  • 59.740.000
  • گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت Anti-glare & Anti-static window Stabilizer movement قیمت ثبت شده برای رنج 10 بار است  
 • گیج فشار PL2گیج فشار PL2
  • گیج فشار PL2گیج فشار PL2
  • گیج فشار PL2

  • 27.900.000
  • گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت Stabilizer movemen Safety Glass & Anti Glare & Anti Static Window  (ضد گردو خاک و ضد انعکاس نور) قیمت ثبت شده برای صفحه 10 سانت ، رنج 10میلی بار است
 • گیج فشار PU1
  • گیج فشار PU1
  • گیج فشار PU1

  • 10.930.000
  • گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده داخل وندور لیست بلند شرکت نفت Anti Glare & Anti Static Window (ضد گردو خاک و ضد انعکاس نور)Stabilizer movement قیمت ثبت شده برای صفحه 6 سانت ، رنج 10 بار است