• گیج فشار برنجی Pi1
    • گیج فشار برنجی Pi1
    • گیج فشار برنجی Pi1

    • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده دارای پنل کروم پلیت برای زیبایی نصب   آلیاژ برنج 62% دقت 1.6 FS