• گیج اختلاف فشار DP1
  • گیج اختلاف فشار DP1
  • گیج اختلاف فشار DP1

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض سریال نامبر رجیستر در سایت سازنده قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده  
 • گیج اختلاف فشار DP3
  • گیج اختلاف فشار DP3
  • گیج اختلاف فشار DP3

  • ویژگی ها گارانتی یکساله تعویض سریال نامبر رجیستر در سایت سازنده قابلیت راستی ازمایی اصالت کالا از طریق شماره سریال کالا از سایت سازنده